Vinski zatvarači

Prateći globalne trendove savremenog vinarstva, razvili smo poseban program namenjen ambalažiranju i čuvanju kvalitetnih vina. Svojim poslovnim partnerima nudimo vinske zatvarače sa različitim tipovima višeslojnih lajnera (Saranex, Sarantin, EVOH) u cilju dugotrajnog zadržavanja kvaliteta vina i njegovih specifičnih svojstava.

TEHNIČKI PODACI – VINSKI ZATVARAČI
Dimenzije zatvarača su (d x h):
  • ø 28 x 38 mm sarantin
  • ø 28 x 38 mm saranex
  • ø 28 x 44 mm sarantin
  • ø 28 x 44 mm saranex
  • ø 30 x 60 mm sarantin
  • ø 30 x 60 mm saranex
  • ø 31,5 x 60 mm sarantin
  • ø 31,5 x 60 mm saranex
presek-2
Saranex Pogodan je za skladištenje i čuvanje vina do 4 godine, i dostupan je za prečnike ø28mm, ø30 mm i ø31,5 mm. U ponudi je i opcija sa većom gustinom, a namenjena je za zatvaranje/čuvanje penušavih vina.
presek-3

Sarantin
Pogodan je za skladištenje i čuvanje vina do 10 godina i dostupan je za prečnike ø28mm i ø30mm.