O nama

Dobra i kvalitetna ambalaža je najbolja reklama vašem proizvodu i zato vam nudimo širok asortiman ambalažnih proizvoda namenjenih za prehrambenu, hemijsku i farmaceutsku industriju. Naši zaposleni i najsavremenija oprema koju posedujemo će zasigurno umeti da odgovore na sve vaše potrebe. Sektor metalne ambalaže je objedinio velike proizvodne gigante iz bivše Jugoslavije u ovoj oblasti, koji su nakon procesa privatizacije postali deo kompanije Galeb. Najdužu tradiciju medju njima imala je novosadska fabrika Lim Produkt koja se proizvodnjom u ovoj oblasti bavila još od 1922. godine. Stalnim ulaganjima u kupovinu najsavremenijih mašina i nove tehnologije, težimo ka zauzimanju liderske pozicije u ovoj oblasti na Balkanu. Ukoliko vam je potrebna metalna ambalaža vrhunskog kvaliteta, biće nam zadovoljstvo da postanemo poslovni partneri, jer mi posedujemo zaokružen proces proizvodnje.
Galeb Metal Pack uspostavlja politiku integrisanog sistema menadžmenta sa ciljem ispunjenja iskazanih i neiskazanih realnih zahteva korisnika u pogledu proizvoda i važećih standarda, zakona i drugih propisa koji se odnose na definisane značajne aspekte menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine, zdravljem i bezbednošću na radu i bezbednošću proizvoda.
Pomenute ciljeve Galeb Metal Pack ostvaruje primenom i stalnim usavršavanjem integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001:2015), zaštitom životne sredine (ISO 14001:2015), zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (ISO 45001:2018) i BRC Packaging izdanje 6.

Dobra i kvalitetna ambalaža je najbolja reklama vašem proizvodu i zato vam nudimo širok asortiman ambalažnih proizvoda namenjenih za prehrambenu, hemijsku i farmaceutsku industriju. Naši zaposleni i najsavremenija oprema koju posedujemo će zasigurno umeti da odgovore na sve vaše potrebe. Sektor metalne ambalaže je objedinio velike proizvodne gigante iz bivše Jugoslavije u ovoj oblasti, koji su nakon procesa privatizacije postali deo kompanije Galeb. Najdužu tradiciju medju njima imala je novosadska fabrika Lim Produkt koja se proizvodnjom u ovoj oblasti bavila još od 1922. godine. Stalnim ulaganjima u kupovinu najsavremenijih mašina i nove tehnologije, težimo ka zauzimanju liderske pozicije u ovoj oblasti na Balkanu. Ukoliko vam je potrebna metalna ambalaža vrhunskog kvaliteta, biće nam zadovoljstvo da postanemo poslovni partneri, jer mi posedujemo zaokružen proces proizvodnje. Galeb Metal Pack uspostavlja politiku integrisanog sistema menadžmenta sa ciljem ispunjenja iskazanih i neiskazanih realnih zahteva korisnika u pogledu proizvoda i važećih standarda, zakona i drugih propisa koji se odnose na definisane značajne aspekte menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine, zdravljem i bezbednošću na radu i bezbednošću proizvoda. Pomenute ciljeve Galeb Metal Pack ostvaruje primenom i stalnim usavršavanjem integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001:2015), zaštitom životne sredine (ISO 14001:2015), zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS 18001:2007) i BRC Packaging izdanje 5.

Galeb-zgrade-Sabac-sredjena-2