Štampanje lima

Za štampanje tabli TFS-a, TPS-a i aluminijuma instalirane su četiri linije, opremljene modernom opremom za kontrolu kvaliteta koja garantuje kontinuiran i visok kvalitet proizvoda. Prosečan radni kapacitet svake linije pojedinačno je 4.500 tabli na sat. Moguće je štampati limove debljine 0,14-0,50 mm, minimalnog formata 500×700 mm i maksimalnog 1100×950 mm. Uz sopstvenu tehničku i dizajnersku pripremu, nudimo u potpunosti zaokružen proces od idejnog rešenja, izrade offset ploča uključujući i proces štampe. Pored procesa lakiranja i štampe za sopstvene potrebe nudimo ovu uslugu i trećim licima za potrebe industrije pakovanja prehrambenih proizvoda i tehničkih sadržaja.
Za štampanje tabli TFS-a, TPS-a i aluminijuma instalirane su četiri linije, opremljene modernom opremom za kontrolu kvaliteta koja garantuje kontinuiran i visok kvalitet proizvoda. Prosečan radni kapacitet svake linije pojedinačno je 4.500 tabli na sat. Moguće je štampati limove debljine 0,14-0,50 mm, minimalnog formata 500×700 mm i maksimalnog 1100×950 mm. Uz sopstvenu tehničku i dizajnersku pripremu, nudimo u potpunosti zaokružen proces od idejnog rešenja, izrade offset ploča uključujući i proces štampe. Pored procesa lakiranja i štampe za sopstvene potrebe nudimo ovu uslugu i trećim licima za potrebe industrije pakovanja prehrambenih proizvoda i tehničkih sadržaja.
Planeta