Sečenje lima

Fabrika je opremljena visokotehnološkom linijom LITTELL za sečenje limova iz koturova.

Littel-linija-slika-01

TEHNIČKI PODACI

  • Debljina lima od 0.125 mm do 0.525 mm
  • Širina kotura od 600 mm do 1250 mm
  • Dužina sečenja od 457 mm do 1700 mm

Postoji mogućnost sečenja scroll noževima.