Obrada lima

Secenje lima preview

Sečenje lima

Fabrika je opremljena visokotehnološkom linijom LITTELL za sečenje limova iz koturova.

Lakiranje lima

Moderne linije za lakiranje tabli belog lima, TFS-a i aluminijuma obezbeđuju visokokvalitetan i kontrolisan nanos laka tokom čitavog procesa lakiranja.

Štampanje lima

Za štampanje tabli belog lima instalirane su dve visokoproduktivne linije, opremljene modernom opremom za kontrolu kvaliteta koja garantuje kontinuiran i visok kvalitet proizvoda