Limenke za hemiju sa usadnim poklopcem – Patent dozne

TEHNIČKI PODACI – LIMENKE ZA HEMIJU

PREČNIK d(mm)
STANDARDNA VISINA h(mm)
KAPACITET (ml)
ø 100
94
500
ø 100
119
750
ø 100
146
1000
ø 100
166
1100
ø 100
225
1500