Limenke za hemiju sa izlivnim grlom

TEHNIČKI PODACI – LIMENKE ZA HEMIJU
PREČNIK d(mm)
STANDARDNA VISINA h(mm)
KAPACITET (ml)
ø 100/42
119
750
ø 100/42
146
1000
ø 100/42
166
1100
ø 100/42
225
1500
PREČNIK d(mm)
STANDARDNA VISINA H (mm)
KAPACITET (ml)
ø 153/42
166
2500
ø 153/42
185
3000