Krunski zatvarači

Krunski zatvarači se koriste za zatvaranje staklenih boca koje se pune alkoholnim (do 15% alkohola), bezalkoholnim pićima i tehničkim sadržajima.
Zatvarači su sa unutrašnje strane zaštićeni namenskim lakom, odobrenim za upotrebu u prehrambenoj indu-
striji. Lakovi i boje su otporni na uslove pasterizacije i sterilizacije.
Po zahtevu kupca, zatvarači se mogu štampati u više boja i pakovati u kartonske kutije, oktabine ili metalne kontejnere.

zatvaraci
TEHNIČKI PODACI – KRUNSKI ZATVARAČI
  • Prečnik: ø32,1 ± 0,2 mm
  • Visina: 6,0 ± 0,15 mm
  • Broj zuba: 21