Kantice za hemiju sa usadnim poklopcem – patent dozne

TEHNIČKI PODACI

PREČNIK d(mm)
STANDARDNA VISINA h(mm)
KAPACITET (ml)
ø 153
166
2500
ø 153
185
3000
ø 163
270
5000