Kante za hemiju sa izlivnim grlom i konusne kante

 TEHNIČKI PODACI – KONUSNE KANTE

Prečnik d (mm)                                  Standardna visina h (mm)                   Kapacitet (ml)

ø 290/300                                                            210                                                      12000
ø 290/300                                                            348                                                      22000
ø 290/300                                                            385                                                      25000

Kante mogu biti: bez poklopca, sa zvezda poklopcem, poklopcem sa sigurnosnim prstenom kao i poklopcem sa izlivnim grlom.