Inženjering i razvoj

U okviru kompanije Galeb Metal Pack posluje organizaciona jedinica za inženjering i razvoj, specijalizovana za projektovanje, izvođenje, rukovođenje projektom, izvođenje projekata po sistemu “ključ u ruke”, pružanje konsultantskih usluga i servisiranje. U saradnji sa ostalim članicama kompanije Galeb svojim klijentima pružamo širok spektar usluga, kao što su:

 • Dizajn i izrada mašina i alata
 • Upravljanje projektima pri implementaciji i poboljšanju procesne opreme
 • Kompletna usluga remonta i montaže procesne opreme kao sistem integrator, po sistemu “ključ u ruke”
 • Montažno – demontažni procesi svih vrsta opreme, kao i njen transport
 • Praćenje proizvodnih procesa sa predlozima za poboljšanje putem reorganizacije procesa
 • Automatizacija procesa proizvodnje.

Svoj razvoj baziramo pre svega na sopstvenim resursima i inkorporiranom znanju zasnovanom na dugogodišnjem iskustvu u metaloprerađivačkoj industriji.
Zajedno sa našom alatnicom proizvodimo za potrebe članica kompanije Galeb i za treća lica sve vrste zupčanika, lančanika, puževa i pužnih kola, osovina i ostalih delova za sve vrste industrija.
Lideri smo u izradi rezervnih delova različitih dimenzija i modula.
Posebno ističemo uslugu reverzibilnog inženjerstva, razvoja, izrade i dorade sledećih vrsta alata i mašina:

 • Alati za štancovanje i izvlačenje
 • Alati za plastiku
 • Alati za zatvaranje limenki
 • Paletizeri
 • Mašina za obavijanje streč folijom
 • Mašina za radlovanje i ubacivanje uložaka
 • Sistemi za transport u okviru tehnoloških procesa
 • Linije za proizvodnju zatvarača
 • Alati izrađeni na osnovu sopstvene ili dostavljene konstrukcione dokumentacije za potrebe kupca, kao i po posebnoj narudžbini.

U okviru kompanije Galeb Metal Pack posluje organizaciona jedinica za inženjering i razvoj, specijalizovana za projektovanje, izvođenje, rukovođenje projektom, izvođenje projekata po sistemu “ključ u ruke”, pružanje konsultantskih usluga i servisiranje. U saradnji sa ostalim članicama kompanije Galeb svojim klijentima pružamo širok spektar usluga, kao što su:

 • Dizajn i izrada mašina i alata
 • Upravljanje projektima pri implementaciji i poboljšanju procesne opreme
 • Kompletna usluga remonta i montaže procesne opreme kao sistem integrator, po sistemu “ključ u ruke”
 • Montažno – demontažni procesi svih vrsta opreme, kao i njen transport
 • Praćenje proizvodnih procesa sa predlozima za poboljšanje putem reorganizacije procesa
 • Automatizacija procesa proizvodnje.

Svoj razvoj baziramo pre svega na sopstvenim resursima i inkorporiranom znanju zasnovanom na dugogodišnjem iskustvu u metaloprerađivačkoj industriji.
Zajedno sa našom alatnicom proizvodimo za potrebe članica kompanije Galeb i za treća lica sve vrste zupčanika, lančanika, puževa i pužnih kola, osovina i ostalih delova za sve vrste industrija.
Lideri smo u izradi rezervnih delova različitih dimenzija i modula.
Posebno ističemo uslugu reverzibilnog inženjerstva, razvoja, izrade i dorade sledećih vrsta alata i mašina:

 • Alati za štancovanje i izvlačenje
 • Alati za plastiku
 • Alati za zatvaranje limenki
 • Paletizeri
 • Mašina za obavijanje streč folijom
 • Mašina za radlovanje i ubacivanje uložaka
 • Sistemi za transport u okviru tehnoloških procesa
 • Linije za proizvodnju zatvarača
 • Alati izrađeni na osnovu sopstvene ili dostavljene konstrukcione dokumentacije za potrebe kupca, kao i po posebnoj narudžbini.