Društvena odgovornost

Strateško opredeljenje menadžmenta definisano je kroz politiku sistema kvaliteta, njenu realizaciju, stalno poboljšanje sistema upravljanja zaštitom životne sredine kao i sistema zaštite zdravlja i bezbednosti na radu. Jedan od strateških ciljeva je i da treba uspostaviti vezu sa svim subjektima iz okruženja i da treba izgraditi imidž poslovnog sistema, preko doprinosa društvu i državi, ispunjavajući sve obaveze prema društvu po osnovu svih doprinosa i poreza, pomoći pri stipendiranju raznih vidova sponzorstva i drugih finasijskih i nefinasijskih davanja.

Usklađenost imidža i postavki u politici i strategiji se ogleda kroz stalnu primenu mera za povećanje zadovoljstva korisnika, utvrđivanje procesa koji doprinose zadovoljstvu korisnika i upravljanje njima, stalno poboljšanje kvaliteta proizvoda i procesa proizvodnje, preduzumanje svih potrebnih mera u cilju zaštite životne sredine i briga o zdravlju i bezbednim uslovima rada zaposlenih. Sastavni deo našeg imidža je da svoju organizovanost u poslovanju prenesemo i na naše učešće u manifestacijama, da li u stručnom vidu pomoći ili sopstvenom organizacijom, kako bi doprineli što boljem organizovanju okruženja i što boljim perfomansama, što je, svakako i interes društva. Ispunjavamo visok stepen odgovornosti prema društvenoj zajednici predstavljajući se kao partner u rešavanju zajedničkih problema kako bi zadobili poverenje u svom neposrednom okruženju. Pozitivan uticaj kompanije na lokalnu i regionalnu ekonomiju se ogleda u nekoliko akcija koje je organizovala lokalna zajednica pri izgradnji raznih objekata od značaja za zajednicu (npr. kompletna rekonsturkcija osnovne škole), kao i upošljavanje drugih firmi u regionu za izvođenje radova za potrebe naše i kompanija u regionu. Na nivou opštine nijedna veća društveno korisna manifestacija nije održana bez učešća „Galeb“ o čemu svedoče i mnogobrojna priznanja koja je kompanija dobila. Aktivnosti koje se preduzimaju za utvrđivanje sopstvenhih uticaja na zaštitu čovekove okoline, bezbednost i zdravlje su: aktivan razvoj procesa proizvodnje i upotrebe materijala, kako bi se pri proizvodnji, upotrebi i odlaganju na otpad, na najmanju meru sveli uticaji na životnu sredinu, informisanje kupaca o bezbednoj upotrebi svih naših proizvoda, preuzimanje svih potrebnih mera u cilju smanjivanja uticaja na životnu sredinu u vidu emisija u vodu i vazduh, zagađivanja zemljišta, kao i briga o pravilnom odlaganju opasnog i neopasnog otpada. Trudimo se da pri nabavci nove opreme vodimo računa da u proizvodnom procesu nestvaramo zagađenja koja mogu uticati na životnu sredinu.

Galeb Metal Pack doo emisija štetnosti 2023

Politika zaštite životne sredine

Integrisana politika menadžmenta GMP

GPI 440 011 01 Integrisana Politika Menadžmenta GMP 2023