Društvena odgovornost

Strateško opredeljenje menadžmenta definisano je kroz politiku sistema kvaliteta, njenu realizaciju, stalno poboljšanje sistema upravljanja zaštitom životne sredine kao i sistema zaštite zdravlja i bezbednosti na radu. Jedan od strateških ciljeva je i da treba uspostaviti vezu sa svim subjektima iz okruženja i da treba izgraditi imidž poslovnog sistema, preko doprinosa društvu i državi, ispunjavajući sve obaveze prema društvu po osnovu svih doprinosa i poreza, pomoći pri stipendiranju raznih vidova sponzorstva i drugih finasijskih i nefinasijskih davanja.
Usklađenost imidža i postavki u politici i strategiji se ogleda kroz stalnu primenu mera za povećanje zadovoljstva korisnika, utvrđivanje procesa koji doprinose zadovoljstvu korisnika i upravljanje njima, stalno poboljšanje kvaliteta proizvoda i procesa proizvodnje, preduzumanje svih potrebnih mera u cilju zaštite životne sredine i briga o zdravlju i bezbednim uslovima rada zaposlenih. Sastavni deo našeg imidža je da svoju organizovanost u poslovanju prenesemo i na naše učešće u manifestacijama, da li u stručnom vidu pomoći ili sopstvenom organizacijom, kako bi doprineli što boljem organizovanju okruženja i što boljim perfomansama, što je, svakako i interes društva.
Ispunjavamo visok stepen odgovornosti prema društvenoj zajednici predstavljajući se kao partner u rešavanju zajedničkih problema kako bi zadobili poverenje u svom neposrednom okruženju.
Pozitivan uticaj kompanije na lokalnu i regionalnu ekonomiju se ogleda u nekoliko akcija koje je organizovala lokalna zajednica pri izgradnji raznih objekata od značaja za zajednicu (npr. kompletna rekonsturkcija osnovne škole), kao i upošljavanje drugih firmi u regionu za izvođenje radova za potrebe naše i kompanija u regionu. Na nivou opštine nijedna veća društveno korisna manifestacija nije održana bez učešća „Galeb“ o čemu svedoče i mnogobrojna priznanja koja je kompanija dobila.
Aktivnosti koje se preduzimaju za utvrđivanje sopstvenhih uticaja na zaštitu čovekove okoline, bezbednost i zdravlje su: aktivan razvoj procesa proizvodnje i upotrebe materijala, kako bi se pri proizvodnji, upotrebi i odlaganju na otpad, na najmanju meru sveli uticaji na životnu sredinu, informisanje kupaca o bezbednoj upotrebi svih naših proizvoda, preuzimanje svih potrebnih mera u cilju smanjivanja uticaja na životnu sredinu u vidu emisija u vodu i vazduh, zagađivanja zemljišta, kao i briga o pravilnom odlaganju opasnog i neopasnog otpada. Trudimo se da pri nabavci nove opreme vodimo računa da u proizvodnom procesu nestvaramo zagađenja koja mogu uticati na životnu sredinu.

Izveštaj sa rezultatima merenja emisije zagađujućih materija (2018)