header

Stel-cap zatvarači

Aluminijumski zatvarači ”Stel-cap” se koriste za zatvaranje staklenih boca koje se pune alkoholnim pićima, vinima i drugim pijaćim sadržajem. Zatvarači se pakuju u polietilenske vreće i petoslojne kartonske kutije. Zatvarači poseduju atest o zdravstvenoj ispravnosti.

Stel cap zatvaraci
Stel cap zatvarači

Tehnički podaci – Stel-cap zatvarači
Dimenzije zatvarača su (d x h):

ø 28 x 38 mm
ø 28 x 44 mm
ø 30 x 35 mm
ø 30 x 47 mm
ø 30 x 60 mm
ø 31,5 x 40,5 mm
ø 31,5 x 44 mm
ø 31,5 x 50 mm
ø 31,5 x 55 mm
ø 31,5 x 57 mm
ø 31,5 x 60 mm

Stel-cap zatvarači

Stel-cap zatvarači

Galeb Logo
The Canmaker
BRC / Iop (British Retail Certificate in Packaging)
MetalPack | Galeb