header

Štampanje lima

Štampa se odvija na dve visokoproduktivne linije, dvobojnoj i šestobojnoj. Sopstvenom tehničkom i dizajnerskom pripremom u potpunosti je zaokružen proces od idejnog rešenja do izrade ofset ploča. Usluge lakiranja i štampanja tabli lima pružaju se i za treća lica, a namenjene su potrebama industrije za pakovanje prehrambenih proizvoda i tehničkih sadržaja.

planeta

Planeta

CTP (computer to plate)

Za pripremu štampe koristi se najsavremeniji CTP uređaj, formata B0, koji omogućava izradu visokokvalitetnih i zahtevnih grafičkih rešenja. Služba grafičke pripreme pruža usluge izrade kompletno novih grafičkih rešenja u kratkom roku, a prema zahtevu kupca.

ctpComputer To Plate

Galeb Logo
The Canmaker
BRC / Iop (British Retail Certificate in Packaging)
MetalPack | Galeb