header

Krunski zatvarači

Krunski zatvarači su sa unutrašnje strane zaštićeni lakom koji je otporan na sadržaj kojim se pune boce. Sa spoljne strane zatvarači su zaštićeni specijalnim lakovima. Po zahtevu kupca zatvarači se štampaju u više boja. Lakovi i boje su otporni na uslove pasterizacije i sterilizacije. Krunski zatvarači se koriste za zatvaranje staklenih boca koje se pune alkoholnim (do 15% alkohola), bezalkoholnim pićima i tehničkim sadržajima. Zatvarači se pakuju po izboru u kartonske kutije, oktabine i metalne kontejnere. Krunski zatvarači poseduju atest o zdravstvenoj ispravnosti.

krunski_zatvaraci

Krunski zatvaraci

Krunski zatvarači – tehnički podaci

Prečnik zatvarača: ø 32,1 ± 0,2 mm
Visina zatvarača: ø 6,0 ± 0,15 mm
Broj zuba – 21
Galeb Logo
The Canmaker
BRC / Iop (British Retail Certificate in Packaging)
MetalPack | Galeb