header

Deset godine borbe za čistiji vazduh!

Deset godine borbe za čistiji vazduh! Deseti put uzastopno zadovoljavamo stroge zakonske norme za čistiji vazduh u industriji!

Obaveštavamo da je dana 11.06.2019 izvršeno merenje emisije štetnosti u atmosferu iz proizvodnih pogona i da su rezultati bili u predviđenim granicama.

Izveštaj sa rezultatima merenja emisije zagađujućih materija

Galeb Logo
The Canmaker
BRC / Iop (British Retail Certificate in Packaging)
MetalPack | Galeb