Aluminijumske kapice

Sve vrste Al-u kapica se koriste u farmaceutskoj industriji. Pakuju se u polietilenske kese i petoslojne kartonske kutije. Način pakovanja onemogućava kontaminaciju zatvarača. Al-u kapice poseduju atest o zdravstvenoj ispravnosti.

aluminijumske_kapice_1

Aluminijumske kapice


Penicilinski zatvarač – nelakiran ø 20,56×7,3 i ø 20,56×7,5 mm

Galeb Logo
The Canmaker
BRC / Iop (British Retail Certificate in Packaging)
MetalPack | Galeb Group