Tube

Tube se koriste za punjenje kozmetičkih, farmaceutskih, prehrambenih i drugih sadržaja. Tube se pakuju u troslojne kartonske tacne koje se oblažu polietilenskom folijom i slažu na paletu. Palete se oblažu termoskupljajućim polietilenskim vrećama. Način pakovanja onemogućava kontaminaciju tuba. Al-u tube poseduju atest o zdravstvenoj ispravnosti.

TubeTube

TEHNIČKI PODACI
Dimenzije aluminijumskih tuba su:

ø 19 x 85-120 mm
ø 22 x 105-135 mm
ø 25 x 110-145 mm
Tube se izrađuju sa zatvorenim grlom (membranom).
Tube se isporučuju sa zatvaračem.
Mogu imati i gumirani prsten.
Galeb Logo
The Canmaker
BRC / Iop (British Retail Certificate in Packaging)
MetalPack | Galeb Group