Aluminijumski navojni zatvarači

Aluminijumski zatvarači se koriste za zatvaranje staklenih boca koje se pune, mineralnim i prirodnim vodama, bezalkoholnim i alkoholnim pićima, farmaceutskim i tehničkim sadržajem, sokovima. Zatvarači se pakuju u polietilenske vreće i petoslojne kartonske kutije. Način pakovanja onemogućava kontaminaciju zatvarača. Zatvarači poseduju atest o zdravstvenoj ispravnosti. Zatvarači se isporučuju sa uloškom od ekspandiranog polietilena ili sa dozirnim sigurnosnim ventilom.

Aluminijumski navojni zatvaraciAluminijumski navojni zatvaraci

TEHNIČKI PODACI – NAVOJNI ZATVARAČI

Dimenzije zatvarača su (d x h):

ø 20 x 15 mm
ø 28 x 15 mm
sa PVC free dihtungom
ø 28 x 18 mm
ø 28 x 22 mm
ø 31,5 x 18 mm
ø 31,5 x 24 mm
Aliminijumski Zatvarači

Aliminijumski Zatvarači

Galeb Logo
The Canmaker
BRC / Iop (British Retail Certificate in Packaging)
MetalPack | Galeb Group