Litografisanje lima

Za lakiranje i štampanje lima instalirane su dve visokoproduktivne linije za lakiranje i dve za štampanje na čeličnom i aluminijumskom limu. Za lakiranje se koriste isključivo lakovi najpoznatijih svetskih proizvođača, otporni na pasterizaciju i sterilizaciju.

planetaPlaneta

Kontrola kvaliteta je opremljena modernom opremom, koja garantuje kontinuiran, visok kvalitet proizvoda. Prosečni radni kapacitet svake linije pojedinačno je 4.500 tabli lima na sat. Moguće je lakirati limove debljine 0,14 – 0,5mm, formata – minimalno 500×700 mm i maksimalno 1100×950 mm.

Sopstvenom tehničkom i dizajnerskom pripremom u potpunosti je zaokružen proces od idejnog rešenja do izrade ofset ploča. Usluge lakiranja i štampanja tabli belog lima pružaju se i za treća lica, a namenjene su potrebama industrije za pakovanje prehrambenih proizvoda i tehničkih sadržaja.

CTP (computer to plate)

Za pripremu štampe koristi se najsavremeniji CTP uređaj, formata B0, koji omogućava izradu visokokvalitetnih i zahtevnih grafičkih rešenja. Sektor grafičke pripreme pruža usluge izrade kompletno novih grafičkih rešenja u kratkom roku, a prema zahtevu kupca.

ctpComputer To Plate

Galeb Logo
The Canmaker
BRC / Iop (British Retail Certificate in Packaging)
MetalPack | Galeb Group