Lakiranje lima

„Galeb Metal Pack“ poseduje i savremenu opremu za lakiranje čelicnog i aluminijumskog lima visokog kvaliteta  kao i praćenje nanosa laka.
Koriste se lakovi svetskih proizvođača, a u zavisnosti od namene i zahteva kupaca. Lakovi su otporni su na različite mehaničke, toplotne i druge uticaje.
Integrisani sistem za sagorevanje smanjuje emisiju štetnih gasova u atmosferu a samim tim smanjuje i zagađenje životne sredine.

„Galeb Metal Pack“ poseduje i savremenu opremu za lakiranje čeličnog i aluminijumskog lima visokog kvaliteta kao i praćenje nanosa laka. Koriste se lakovi svetskih proizvođača, a u zavisnosti od namene i zahteva kupaca. Lakovi su otporni na različite mehaničke, toplotne i druge uticaje. Integrisani sistem za sagorevanje smanjuje emisiju štetnih gasova u atmosferu a samim tim smanjuje i zagađenje životne sredine.

Billhofer

Billhofer

Galeb Logo
The Canmaker
BRC / Iop (British Retail Certificate in Packaging)
MetalPack | Galeb